Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 06.08.2014 ý.


Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde sikh dinçileriniň ençemesi sikh dükançysynyň öldürilmegine protest bildirip, esasy ýoly böwetlediler; Gazagystanyň paýtagtynda bäş zenan öz öýleriniň hökümet tarapyndan alynmagyna protest bildirip, açlyk yglan etdi we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG