Sepleriň elýeterliligi

"Guranlaryndan soň, gözegçilik etmeýärler"


Aşgabadyň Parahat-7 mikroraýony.

12-nji awgustda prezident G.Berdimuhamedow paýtagt boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Berdimuhamedow bu saparynyň çäginde Aşgabatda amala aşyrylýan gurluşyk işleriniň barşy bilen tanşyp, gurulýan binalarda, olaryň daş-töwereginde ähli amatlyklaryň göz öňünde tutulmalydygyny aýtdy.

Eýsem, Aşgabatda täzelikde gurlan ýa-da öňden bar bolan mikroraýonlarda ýaşaýjylar üçin döredilen amatlyklar nähili?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Aşgabadyň Parahat-7 mikroraýonynda ýaşaýan habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG