Sepleriň elýeterliligi

Medine: Ýollarymyzy görer ýaly däl


Türkmenistan, 2014

Türkmenistanda täze döwrebäp gara ýollaryň ençemesi gurulýär, ýakynda gurulan ýollar käwagt gaýtadan hem täzelenip durýar. Şol bir wagtyň özünde-de ýurtda häkimiýetler tarapyndan asla üns berilmeýän we düýpden bejerilmeýän ýollar hem az däl. Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Medine öz ýaşaýan ýerindäki ýollar barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG