Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Waşington Pakistana üns bilen syn edýär


Waşington Pakistanyň paýtagty Yslamabatda dowam edýän demonstrasiýalara üns bilen syn edýändigini aýtdy. Yslamabatda protestçiler paýtagtdaky hökümet jaýlarynyň ýerleşýän etrapçalarynyň käbir böleklerini eýeläp, premýer-ministriň wezipeden çekilmegini talap edýärler.

Birleşen Ştatlaryň Yslamabatdaky ilçihanasynyň 21-nji awgustda ýaýradan beýanatynda iki tarapyň hem ýowuzlyklardan gaça durmagy üçin çagyryş edilýär we ýurduň partiýalarynyň arasynda geçirilýän gepleşiklere Waşingtonyň goşulmandygy mälim edilýär.

Bu beýanat 21-nji awgustda Pakistanyň oppozision partiýasy “Tehrik-i-Insaafyň” lideri Imran Han Birleşen Ştatlary Pakistanyň syýasatyna goşulmakda aýyplandan soň ýaýradyldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG