Sepleriň elýeterliligi

"Oba kethudalarynyň roly artýar"


Türkmen ýaşulysy.

Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň käbir obalarynda resmi bolmadyk “oba kethudalarynyň” peýda bolup başlandygy habar berilýär.

Olaryň kimdigi, nähili wezipeleri ýerine ýetirýändigi, olaryň il arasynda tutýan orny barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň maglumat taýýarlady. Maglumaty diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG