Sepleriň elýeterliligi

Yrak kürtlerine 7 ýurt ýarag berer


Pentagonyň başlygy Çak Heýgel Birleşen Ştatlar bilen bilelikde ýedi ýurduň hökümetiniň Yrakda Yslam döwletiniň jeňçilerine garşy söweşýän kürt güýçlerini zerur bolan ýaraglar bilen üpjün etjegini aýtdy.

Heýgel 26-njy awgustda eden beýanatynda Albaniýa, Britaniýa, Kanada, Horwatiýa, Daniýa, Italiýa, Fransiýa ýaly ýurtlaryň adyny agzady.

Yragyň ýarym-awtonom Kürt regionynyň prezidenti 26-njy awgustda peşmerge güýçlerini ýarag bilen üpjün etmäge Eýranyň kömek edendigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG