Sepleriň elýeterliligi

Orsýet desantçylar habary barlamaly diýýär


Orsýetiň prezidenti W.Putiniň sözçüsi Orsýetde Ukrainadaky söweşde öldi diýilýän desantçylaryň jaýlanyşy baradaky habarlaryň barlanmalydygyny aýtdy.

Dmitriý Peskow bu hili habarlar barada netije çykarmazdan öň olar jikme-jik derňelmeli diýdi.

Ol özüniň bu habarlary tassyklap bilmejegini, sebäbi barlaglaryň ýaňy başlanandygyny aýtdy.

Orsýetdäki garaşsyz metbugat çeşmeleri demirgazyk-günbatar Orsýetde iki sany desantçynyň ýaşyrynlykda jaýlanandygyny habar berdi.

Ýas tutýanlaryň ol adamlaryň Ukrainada öldürilendigini gürrüň berendikleri aýdylýar.

XS
SM
MD
LG