Sepleriň elýeterliligi

Karz pul almak ýönekeýleşdirilýär


Türrkmenistan, Bankyň binasy

Türkmen metbugaty ýurtda kwartira satyn aljaklara ýa-da hususy proekt boýunça jaý saljaklara karz pul bermegiň ýeňilleşdirilýändigini aýdýar.

Aýdylmagyna görä, prezidentiň ýakyndaky kararyna laýyklykda, eýýäm Merkezi bank bu ugurda bir topar çäre görüpdir.

Eýsem bu ýeňillikler nämeden ybarat? Azatlyk radiosy bu barada ýerli synçy, Aşgabatda ýaşaýan raýat aktiwisti Nurberdi Nurmämmet bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG