Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Heýgel Gürjüstana sapar etmekçi


Pentagon goranmak sekretary Çak Heýgeliň, geljek hepde Weýlsde NATO sammitine gatnaşandan soň, Gürjüstana sapar etjegini aýdýar.

Heýgel Weýlsdäki NATO sammitinden başlanjak alty günlük saparyna 3-nji sentýabrda ugrar.

Sammitde liderler Ukrainadaky we Ýakyn gündogardaky krizisleri we ýaranlygy geljekde has-da güýçlendirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar.

Pentagonyň sözçüsi Heýgeliň sammitden soň NATO-nyň agzasy bolmaga çalyşýan Gürjüstana barjagyny, soňra Türkiýä sapar etjegini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG