Sepleriň elýeterliligi

Baýramow: Bäş tonna soganyň puluny alyp bilemok


Türkmenabat

Oba ýerlerinde ýaşaýjylaryň hususy emlägi bolan mellekleriniň, melleklerde öndürilýän önümleriniň eldegrilmezligi näderejede berjaý edilýär? Atamyrat şäheriniň ýaşaýjysy Jumageldi Baýramow 18 ýyl mundan öň ýetişdirip satan sogan hasylynyň girdeji puluny şu güne çenli alyp bilmän gelýändigini Azatlyk Radiosyna aýtdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew Baýramow bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG