Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjanda partlama boldy


Azerbaýjanda bolan partlamada ýaşaýyş jaý ýumruldy we azyndan üç adam ýitirim boldy.

Ýurduň gündogarynda ýerleşýän Hyrdalan şäherinde bolan bu partlamanyň sebäpleri dessine anyk bolmady, emma resmiler gazyň isrip bolmagynyň mümkindigini aýtdylar.

Sekiz adam, şol sanda çagalar ýumrulan jaýyň aşagyndan halas edijiler tarapyndan çykaryldy we keselhana äkidildi. Ýumrulan jaýda ermeni güýçleriniň elindäki regionlardan gaçyp çykan azeri bosgunlary ýaşaýardy.

XS
SM
MD
LG