Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

A.Abdylla gepleşik şowsuz boldy diýýär


Owganystanda prezidentlige dalaşgär Abdylla Abdylla öz bäsdeşi Aşraf Ghani bilen gepleşikleriň bütewi milli hökümeti düzmek meselesinde netije bermändigini aýtdy. Dalaşgärler 14-nji iýunda bolan prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişiň üstünde dawa edýärler.

Abdyllanyň saýlaw toparynyň metbugat- wekili Fazel Rahman Orya 8-nji sentýabrda bolan duşuşygyň netijeleriniň “düýpden negatiw” bolandygyny AÝ/AR aýtdy.

Dalaşgärleriň bu duşuşygy ýurduň saýlaw resmileriniň Owganystanyň dawaly prezidentlik saýlawlaryna degişli 8 million sesiň barlanyp, gaýtadan sanalmak prosesiniň doly tamamlanandygy barada 4-nji sentýabrda yglan edensoň geçirildi.

Saýlaw komissiýasynyň gutarnykly netijeleri şu hepdede yglan etmegine garaşylýar.

ABŞ-nyň araçylygynda Abdylla we Ghani sesleri barlamak prosesiniň netijelerini kabul edip, milli bütewilik hökümetini düzmegi wada berdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG