Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystan barada näme bilýärsiňiz?

Ýakynda Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Gazagystan “mundan öň sebitde hiç haçan döwlet bolmadyk ýurt” diýmek bilen, Merkezi Aziýada gahar-gazaby artdyrdy. Sosial mediadaky bir gaharly kommentator kimdir biri “Putine taryh kitabyny ugratmaly” diýmek bilen, ençeme gazagyň arasyndaky duýgyny ýaňsytdy. Aşakdaky testden geçmek arkaly, bu milletiň taryhy we medeniýeti barada näme bilýäniňize göz ýetiriň.


Özüňi syna!

XS
SM
MD
LG