Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bugaýew: Halkyň teklibi diňlense, peýda bererdi


Türkmenistanyň Ýaşulular Maslahaty

8-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidentiniň welaýat häkimleri we paýtagt resmileri bilen geçren iş maslahatynda gozgalan meseleleriň biri Ýaşulular Maslahatyna görülýän taýýarlyk boldy we raýatlaryň 20-nji oktýabrda geçiriljek bu maslahatyň gün tertibine degişli tekliplerini öwrenmek tabşyrygy berildi.

Raýalaryň teklipleriniň we islegleriniň ähmiýeti Türkmenistanyň syýasy- jemgyýetçilik durmuşynda bolup geçýän wakalarda häkimiýetler tarapyndan wagtal-wagtal nygtalýar. Ýakynda G.Berdimuhamedowyň heýkelini dikmek meselesiniň-de ilatyň islegine görä gozgalandygy resmi maglumatlarda aýdyldy.

Eýsem Türkmenistanyň raýatlary haýsy-da bolsa bir mesele boyunça özlerinden teklip soralýandygyny nädip bilýärler? Häkimiýetleriň raýatlaryň tekliplerine garaşýandygy barada habar ilata nädip ýetirilýär? Azatlyk Radiosy sowal bilen türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe ýüzlendi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:00 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG