Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Idegsiz Çeleken

Balkan welaýatynyň Çeleken ýa-da häzirki atlandyrylyşy boýunça Hazar şäheri häzirki wagtda türkmenistanlylaryň iň köp dynç almaga barýan ýerleriniň biri. Şeýle-de, bu şäher ýurduň nebit senagatynyň hem iri merkezleriniň biri hökmünde tanalýar. Emma muňa garamazdan şäheriň häzirki ýagdaýynyň gözgynydygyny, ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Olar şäheriň köçeleriniň aglabasynda asfaltdan nyşan galmandygyny belleýärler. Aşakdaky fotosergide Çeleken şäheriniň idegsiz galandygyny suratlandyrýan käbir suratlara göz aýlap bilersiňiz.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG