Sepleriň elýeterliligi

Nurmämmedow: Sergi hakykaty durmuşdan üzňe


Aşgabat

Aşgabatda telekommunikasiýa boýunça geçirilýän halkara sergisinde ýurduň öz daşary ýurtly partnýorlary bilen üstünlikli ulanýan aragatnaşyk gurallarynyň dürli görnüşleriniň köpçülige görkezilýändigi barada resmi maglumatlarda aýdylýar. Türkmenistanda geçýän sergilerde görkezilýän zatlar ýerli ýaşaýjylara, adaty ulanyjylara iş ýüzünde näderejede peýdaly bolup biler? Azatlyk Radiosy bu barada Aşgabadyň ýaşaýjysy, graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG