Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 24.09.2014 ý.


Şu gün: Gazagystanyň paýtagtynda häkimiýetler ýaşaýyş jaýyň eýesiniň garşy çykmagyna garamazdan onuň jaýyny ýumurdylar; Duşenbede bilim resmileri eşitmek we geplemek taýdan kemisli çagalar üçin ýurtda ilkinji çagalar bagyny açmak planlaryny yglan etdiler we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG