Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG aktiwistiň öldürilmegini ýazgardy


Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça başlygy Zeid Raad Hüseýin (Zeid Ra'ad Al Hussein) “Yslam döwleti” atly toparyň söweşijileri tarapyndan yrakly zenan aktiwistiň wagşylarça öldürilmegini, şeýle-de ekstremist toparlar tarapyndan ele salnan territoriýalarda ýüzlerçe zenanyň jynsy taýdan ekspluatasiýa edilmegini ýazgardy.

Hüseýni özüniň 25-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda adam hukuklaryny goraýan aktiwist Samira Salih Ali Al-Nuaminiň (Sameera Salih Ali Al-Nuaimy) şu hepde Yragyň Mosul şäheriniň merkezinde ýüzi maskaly adam tarapyndan köpçüligiň içinde öldürilendigini aýtdy.

Zenanlaryň hukuklaryny goldap çykyş etmekde tanalýan Al-Nuami özüniň Facebook sosial ulgamyndaky sahypasynda “Yslam döwleti” atly toparyň söweşijilerini tankyt edensoň, 17-nji sentýabrda tussag edilipdi.

Şeýle-de, Hüseýni öz beýanatynda iýul aýynda Yragyň Sderat sebitinde başga-da iki sany syýasy zenan aktiwistiň öldürilendigini belleýär. Zenan aktiwistleriň ýene biriniň iýul aýynda Mosuldaky öýünden alnyp gaçylandygyny we onuň heniz hem ýitirimdigini, Hüseýni öz beýanatynda nygtaýar.

XS
SM
MD
LG