Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gani, Abdylla wezipelerine başlady


Owganystanda Aşraf Ganiniň (Ashraf Ghani) ýurduň prezidenti wezipesine inaugurasiýa dabarasy geçdi. Şol bir wagtyň özünde Abdylla Abdylla (Abdullah Abdullah) Owganystanda premýer-ministriň derejesindäki baş ýerine ýetiriji wezipesine kasam etdi.

Gani we Abdylla Owganystanda hökümetiň ilkinji demokratik geçişinde 29-njy sentýabrda Kabulda öz wezipelerine başladylar. Owganystanda prezidentlik wezipesi tamamlanan Hamid Karzaý 2001-nji ýyldan bäri ýurduň ýeke täk lideridi.

Gani owgan prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilenden üç aý çemesi wagt soň, resmi taýdan ýurduň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiji diýlip 21-nji sentýabrda yglan edildi.

Aşraf Gani Birleşen Ştatlar bilen howpsuzlyk paktyna gol goýmaga wada beripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG