Sepleriň elýeterliligi

“Şol bir partiýanyň üçünjisi döredildi”


Türkmen resmileri.

Türkmenistanda täze üçünji syýasy partiýa, ýagny “Agrar” atly partiýa döredildi. Resmi maglumatda bäsleşik esasynda geçirilen ses bermeleriň netijeleri boýunça “Agrar” partiýanyň başlyklygyna Rejep Bazarow saýlanyldy diýilýär.

Azatlyk Radiosy ýurtda Agrar partiýanyň döredilişi we şol çäräniň geçirilişi barada garaýyşlaryny bilmek üçin aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG