Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Iki Koreýa gepleşikleri dikeldýär


Demirgazyk we Günorta Koreýalar ýokary derejedäki resmi gepleşikleri dikeltmek barada ylalaşyga geldi.

Bu gepleşikler ýedi aý ozal togtadylypdy. 4-nji oktýabrdaky ylalaşyk Demirgazygyň resmileriniň Günorta Koreýadaky Aziýa oýunlarynyň ýapylyş dabarasyna eden garaşylmadyk saparyna gabat geldi.

Günorta Koreýanyň Birleşdirmek ministrligi Demirgazygyň resmileriniň gepleşikleri oktýabryň aýagynda, noýabryň başynda gaýtadan başlamaga isleg bildirendiklerini aýtdy.

Demirgazygyň delegasiýasyna iki sany ýokary derejeli resmi ýolbaşçylyk edýärdi, olar ýurduň lideri Kim Joň-anyň ýakyn kömekçileri hasaplanýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG