Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Türkmen diasporanyň Türkmenistan arzuwlary"


Eýranly türkmen gyzjagazy

Türkmenistan metbugatynda berilýän habarlara görä, ýurtda dürli çäreler bilen garaşsyzlyk baýramçylygyna taýýarlyk görülmäge başlandy.

Eýsem, Türkmenistanyň garaşsyzlykdan soň dürli ýurtlara ýaýran "Türkmen diasporasy" bilen bolan gatnaşyklarynda nähili üýtgeşiklikler boldyka? Türkmen diaspora, Türkmenistanyň garaşsyzlygy bilen arzuw eden maksat-myratlaryna ýetip bildimikä? Häzirki ýagdaýda, diasporadaky türkmenler garaşsyz Türkmenistandan nämä garaşýarka?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny garaşsyz Türkmenistan bilen "Türkmen diasporanyň" gatnaşyklaryna bagyşlaýar. Hemmeleri pikirdir-garaýyşlary, teklipleri, bellikleri bilen gepleşige gatnaşmaga çagyrýarys. Habarlaşmak üçin biziň elektronik hat salgymyz: hat@azatradio.org

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG