Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Režissýor Lýubimow 97 ýaşynda öldi


Ýarym asyrdan bäri rus teatryny dolandyrýan režissýor Ýuriý Lýubimow 97 ýaşynda aradan çykdy.

Onuň heläk bolandygy baradaky maglumat 5-nji oktýabrda Moskwanyň Botkinskaýa keselhanasy tarapyndan mälim edildi. Lýubimow bu keselhana geçen hepde ýürek näsazlyklary sebäpli ýerleşdirilipdi.

Lýubimow Moskwanyň Taganka teatrynyň döredijisi bolup, ol 50 ýyldan bäri bu teatra ýolbaşçylyk edýärdi. Şeýle-de, ol özüniň wizual we oýlap tapyjy sahnalary bilen bütindünýäde meşhurlyga eýe bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG