Sepleriň elýeterliligi

“Bäsleşikler hakyky bolmaly”


Prezident G.Berdimuhammedow çagalar aýdymynyň sazyny çalýar. Türkmenbaşy, 3-nji ýanwar, 2010 ý.

Türkmen döwlet habarlar gullugy 7-nji oktýabrda Türkmenbaşy şäherindäki Ruhyýet köşgünde, prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda, «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijilerine baýraklaryň gowşurylandygyny, ýurduň edebiýatda, sungatda tapawutlanan zehinli ogul-gyzlaryna sylaglaryň, hormatly atlaryň berlendigini habar berýär.

Emma ýerli synçylaryň käbiri bu hili baýraklaryň diňe döwlet propagandasynyň çygrynda waspçylyk bilen meşgullanýan adamlara berilýändigini, hakyky talantlaryň bolsa şeýle ýaryşlardan çetde galýandygyny öňe sürýär.

Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyart Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG