Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Janyndan geçen ofiseri öldürdi


Günorta Owganystanda bir janyndan geçen bombaçy polisiýa ofiserini öldürdi.

Resmiler bu wakanyň Helmand welaýatynyň paýtagty Laşkar Gahda bolandygyny aýtdylar. Bombaçy polisiýa eşigini geýip, polisiýanyň howlusyna giripdir we şol ýerde özüni partladypdyr.

Bu partlama ölen ofiserden başga hem üç ofiseri ýaralapdyr. Bu işiň jogapkärçiligini "Talyban" öz üstüne aldy.

«Talyban» bombaçysy 7-nji oktýabrda hem ulag bombasynda Laşkar Gahyň ozalky polisiýa başlygyny nyşana alyp, bäş adamy öldüripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG