Sepleriň elýeterliligi

Türkmen diasporasy Watandan näme isleýär?


Türkmen diasporasy Nowruz baýramyny belleýär. Moskwa, 2011 ý.

Azatlyk radiosynyň «Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu gezekki sany türkmen diasporasynyň Türkmenistan baradaky arzuw-isleglerine bagyşlandy.

Bu mesele barada açylan foruma teswir ýazan bir okyjymyz şeýle diýipdir:

«Türkmenistan ors zamanynda ýapyk ülkedi, şu wagtam ýapyk ülke. Garaşsyz boldy, bolmady bize parh eden ýok. Ýol ýapyk, wiza beren ýok. Ata Watana gidip, görüp bilemzok...»

Bu okyjymyzyň ynanjyna görä, «Türkmenistan ozalam orsuň elindedi, şimdi-de ors elinde.»

Belki, türkmen diasporasynyň Türkmenistan baradaky arzuwlary barada guralan söhbeti diňläp, sizem öz pikirleriňizi aýdarsyňyz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG