Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bişkekde bäş aktiwist tussag edildi


Gyrgyzystanyň “Jany Muun”, ýagny “Täze nesil” atly hereketiniň bäş aktiwisti ýurtda elektrik energiýanyň bahasynyň ýokarlanmagyny protest edýän mahaly tussag edildi.

50 çemesi aktiwist ýurtda elektrik togunyň bahasynyň 50% ýokarlandyrylmagyna protest bildirip, 15-nji oktýabrda Bişkegiň merkezinde ýöriş geçirdi. Olar munuň üçin ýurduň öňki energetika ministri Osmanbek Artykbaýewiň jogapkär edilmegini talap edýärler.

Protestçiler açlyk yglan edip, Bişkegiň merkezi “Gorkiý parkynda” çadyrlary gurup başlan mahaly ýurduň polisiýasy bäş protestçini tussag etdi.

Bişkek şäher polisiýa departamentiniň metbugat wekili Bakyt Seýidow (Bakyt Seitov) Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda aktiwistler rugsatsyz köpçülikleýin üýşmeleňleri geçireni üçin tussag edildi diýdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG