Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan: Hristian zenanyň jezasy güýçde galdy


Pakistanyň gündogaryndaky sud dört ýyl mundan ozal hudaýa şek ýetirmekde aýyplanan hristian zenanynyň ölüm jezasyny güýçde galdyrdy.

Asia Bibiniň aklawçysy Lahoryň Ýokary sudy bu barada eden şikaýatymy 16-njy oktýabrda ret etdi diýdi we ol Pakistanyň Ýokary suduna şikaýat bilen ýüz tutjakdygy barada söz berdi.

Bäş çaganyň enesi Bibi 2009-njy ýylda tussag edilipdi. Ol musulman zenany bilen eden jedelinde Muhammet pygamber barada geleňsiz bellik etmekde günäli tapylyp, 2010-njy ýylyň noýabr aýynda ölüm jezasyna höküm edilipdi.

Bu wakadan soň, Pakistanyň hudaýa şek ýetirmek baradaky kanunlary halkara derejesinde ýazgarylypdy. Pakistanyň bu baradaky kanunlary 1980-nji ýyllarda kabul edilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG