Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin Ýanukowiçe 'ýardamyny' boýun aldy


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin Wiktor Ýanukowiçe fewralda, ukrain prezidentliginden çetleşdirileninden soň, ýurtdan gaçmaga kömek berenini ilkinji gezek il ortalaýyn boýun aldy.

Putin 24-nji okatýabrda Soçide geçirilen halkara forumda çykyş edip, Orsýet Ýanukowiçe Kryma aşmaga kömek etdi diýdi.

Krym o mahal Moskwa tarapyndan anneksiýa edilmändi.

Putin Ýanukowiçiň soňra Kremlden maşgalasy bilen Orsýete gelmegine rugsat sorandygyny, özleriniň bolsa oňa şol rugsady berendiklerini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG