Sepleriň elýeterliligi

Şanhaýda ýüwrükler ýaryşdy


26-njy oktýabrda dünýäniň dürli künjeginden baran 1 müň 200 çemesi ýüwrük Şanhaý Halkara maliýe merkezindäki 1 müň 460 basgançagy ilkinji bolup çykmak üçin ýaryşdylar. 54 gatly bu binanyň uzynlygy 260 metrden ybaratdyr.

XS
SM
MD
LG