Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazak resmisi tussaglykda saklanar


Gazagystanyň Gümrük gullugynyň başlygy guramaçylykly jenaýatlar we korrupsiýa aýyplamalary bilen aýyplanyp, onuň deslapky tussaghanada saklanylmalydygy barada karar çykaryldy.

Gazagystanyň Harby sudunyň resmileriniň 30-njy oktýabrda beren maglumatyna görä, Astananyň Akmola harby sudy Nurlan Žolamanowy “guramaçylykly jenaýat toparyny döretmekde we para almakda” aýyplapdyr.

Sud 27-nji oktýabrda tussag edilen Žolamanowyň 27-nji dekabra çenli deslapky tussaghanada saklanylmalydygy barada karar çykardy.

Bu barada köpçülige jikme-jik maglumat berilmedi.

Soňky iki ýylyň dowamynda para-peşgeş aýyplamalary bilen şübhelenilip, birnäçe gazak resmisi sud derňewleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Olaryň käbirleri uzak möhletleýin türme tussaglygyna höküm edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG