Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bangladeşde tok üpjünçiligi dikeldildi


Bangladeşiň köp ýerinde elektrik togy bilen üpjünçilik dikeldildi. Bir gün ozal tutuş ýurt, tehniki problema sebäpli, toksuz galypdy.

Tutuş ýurt garaňkylyga gaplananda, hassahanalar, uçar meýdanlary we beýleki adatdan daşary hyzmatlar dizelde işleýän generatorlara geçip, işlerini dowam etdirdiler.

Tok ilki paýtagt Dhaka geldi.

Dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň biri bolan Bangladşde ýurduň üçden birinden gowragy toksuz ýaşaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG