Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Maşgalada hiç kim işlemeýär"


Zähmet we ilaty iş bilen üpjünçilik edarasynyň öňünde nobata garaşyp duran zenanlar.

Soňky ýyllarda türkmen resmileri tarapyndan ýurtda ençeme sosial obýektler açylýar we olaryň ilaty iş bilen üpjün etmek üçin iş orunlaryny döretjekdigi nygtalýar. Emma muňa garamazdan, ýurduň käbir sebitlerinde, hususanda Lebap welaýatynyň Dostluk etrabynda ýaşaýjylaryň işsizlikden kösenýändigi habar berilýär.

Gürrüňi gidýän etrabyň Amyderýa stansiýasyndan özüni Hemragül diýip tanyşdyran pensioner ene gyzynyň ençeme ýyl bäri Zähmet we ilaty iş bilen üpjünçilik edarasynda hasaba durandygyna garamazdan, iş tapyp bilmeýändigini aýdýar. Lebaply pensioner enäniň Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa beren gürrüňlerini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG