Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Mosulyň ýanyndaky jeňçileri urdy


Amerikan harbylary Yrakdaky «Yslam döwletiniň» liderlerini nyşana alandygyny aýdýar.

ABŞ-nyň uly derejeli goranyş resmileri 7-nji noýabrda urlan tapgyrlaýyn howa zarbalarynyň Mosulyň golaýynda 10 ulagdan ybarat konwoýy weýran edendigini aýdýarlar.

Ol resmiler nyşana alnanlaryň arasynda YD-ynyň baştutany Abu Bakr al-Bagdadiniň bolup-bolmandygyny tassyklap bilmediler, ýogsa onuň ýaradar bolandygy barada hem maglumatlar bar.

Al-Bagdadi Yrakda we Siriýada eýelän giňişliginde özüni halyf diýip yglan etdi.

XS
SM
MD
LG