Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Geleniň gitmesi näme üçin hyllalla?


Türkmen uçary we ýolagçylar

Türkmenistana dolanyp, soň yzyna çykjak bolanda hiç bir resmi düşündirişi bolmadyk kynçylyga sezewar bolan Bahar Aşgabatdaky Migrasiýa gullugynyň gapysynda «60 günläp ýatandygyny» aýdýar.

Eýsem daşary ýurtlarda işleýän, okaýan ýa-da ýaşaýan türkmenistanlylaryň ýurda gidip-gelmekdäki kynçylyklary, problemalary nämeden, nireden we haýsy real sebäplerden uç alýar?

Bu ýerde ýokardan, dilden berlen buýruk ýa görkezme barmy, ýa-da migrasiýa gullukçylarynyň bikanun pul, girdeji gazanmak islegi rol oýnaýarmy?

«Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň bu gezekki sanynda, başdan geçirenleriň gürrüňleri esasynda, Türkmenistandan dolanmak kynçylyklaryna nazar aýlaýarys.

Söhbetdeşligi diňläp, pikirleriňizi paýlaşyň.

Dünýä Türkmenleri: "Geleniň gitmesi näme üçin hyllalla?"
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (10)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG