Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 19.11.2014 ý.


Şu gün: Orsýetdäki birinji McDonald’s naharhanasy üç aýlap ýapyk duransoň, gaýtadan açyldy; Pakistanyň Bannu şäherinde Demirgazyk Waziristanly bosgunlaryň onlarçasy azyk we maliýe kömegini paýlamakdaky korrupsiýa garşy protest geçirdiler we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG