Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrak: Demirgazykda söweş güýçlendi


Anbar welaýatynyň Ramadi şäheri

Yragyň hökümet güýçleri şaýy söweşijileriniň we Peşmerga kürt goşunynyň goldamagynda Yragyň paýtagtyndan Eýranyň paýtagtyna barýan esasy ýoly eýelemek üçin Bagdatdan demirgazyk-gündogar tarapdan ýerleşýän iki şähere hüjümi güýçlendirdiler.

Yragyň goşuny we Peşmerga topary Jawla we Saadiýa şäherlerinde üstünlik gazanandygyny 23-nji noýabrda yglan etdiler. “Yslam döwletiniň” söweşijileri bu şäherleriň ikisini-de awgust aýynda basyp alypdy.

Hanagin keselhanasyna ýakyn çeşmeler 23-nji noýabrda söweşlerde Peşmerganyň we ýaragly toparlaryň 10 esgeriniň wepat bolandygyny we 32 adamyň ýaralanandygyny habar berdiler.

Şol bir wagtda-da Yragyň premýer-ministri Haider al-Abadi Anbar welaýatynyň Ramadi şäherini öz gözegçiligine almak ugrunda söweşýän hökümete tarapdar güýçlere howadan goldawy güýçlendirmegi tabşyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG