Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kabul: NATO-nyň iki harbysy öldürildi


Owganystanyň paýtagtynda amala aşyrylan hüjümde iki daşary ýurt harbysy öldürildi.

NATO-nyň berýän maglumatyna görä, 24-nji noýabrda “Owganystanyň gündogarynda amala aşyrylan hüjümde NATO-nyň iki harbysy öldürilipdir”.

NATO öldürilen iki esgeriň milleti ýa-da hüjümiň bolan ýeri barada goşmaça maglumat bermedi.

Kabul şäher polisiýasynyň ýolbaşçysynyň metbugat wekili Haşmat Stanekzaý motosikle ýerleşdirilen bombanyň şäheriň gündogar bölegindäki daşary ýurt harby kerweniniň golaýynda partladylandygyny habar berdi.

Şeýle-de, Stanekzaý partlamada parahat ilatdan bir adamyň ýaralanandygyny sözüniň üstüne goşdy.

Şu ýylyň dowamynda Owganystanda 63 daşary ýurt, şol sanda Birleşen Ştatlaryň 46 sany harbysy öldürildi.

XS
SM
MD
LG