Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nazarbaýew, Zeman Astanada duşuşdy


Çehiýanyň prezidenti Milos Zeman Gazagystana edýän saparynyň çäginde gazak kärdeşi Nursultan Nazarbaýew bilen gepleşikleri geçirdi.

Nazarbaýewiň metbugat gullugynyň beren maglumatyna görä, iki ýurduň prezidentleri ikitaraplaýyn söwda, ykdysady, oba-hojalyk we medeni gatnaşyklar, şeýle-de häzirki halkara meseleler barada maslahat edipdirler.

Gepleşiklerden soň, Nazarbaýew Gazagystanda bilelikdäki gazak-çeh kompaniýalarynyň 70 sanysynyň iş alyp barýandygyny belläp, Çehiýa respublikasynyň öz ýurdy üçin möhüm ykdysady partnýordygyny aýtdy.

Iki ýurduň prezidentleriniň arasyndaky gepleşiklerden soň geçiriljek “Gazak-çeh biznes forumynda” maliýe gymmaty 450 million amerikan dollaryna barabar bolan 13 sany ylalaşyga gol goýulmagyna garaşylýar.

Zemanyň Gazagystana edýän iki günlük resmi sapary 25-nji noýabrda tamamlanýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG