Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ: Täze Ferguson protestleri geçirildi


Birleşen Ştatlarda garaýagyz ýaragsyz ýetginjegi atyp öldüren akýagyz polisiýa ofiserini jezalandyrmazlyk barada Ýokary žuriniň çykaran kararyna garşy gahar-gazaplar dowam edýän mahaly, ýurduň ähli künjeginde täze protestler geçirildi.

24-nji noýabrda çykarylan karardan soň, Missouri ştatyndaky Ferguson şäherinde gahar-gazaplar dowam edýär. Missouri ştatynyň gubernatory Sent-Louis şäherýaka territoriýalarynyň köçelerinde Milli gwardiýanyň 2 müň 200-den gowrak esgeriniň garawullyk edýändigini aýtdy.

Maglumatlarda bir polisiýa awtoulagynyň otlanandygy habar berilýär. Sent-Louis okrugynyň polisiýa başlygy Jon Belmar protestleriň ikinji gijesinde 44 adamyň tussag edilendigini belläp, territoriýadaky şertleriň gijäniň öňüsyrasyndaky ýagdaýlara garanyňda asudadygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG