Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 26.11.2014 ý.


Şu gün: Pakistanyň Kwetta şäherinde saglyk pudagynyň işgärleri näbelli hüjümçileriň ot açmagyndan soň, keselhana tarap howlukdylar; Gyrgyzystanda adamlar 14-nji noýabrda bolan ýer titremeden ejir çeken Issyk-köl sebiti üçin 80,000 dollar gumanitar kömegi topladylar we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG