Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 02.12.2014 ý.


Şu gün: Kiýewde protestçiler geçen ýylda Ukrainanyň häkimiýet başyndan çetleşdirilen prezidenti Wiktor Ýanukowiçe garşy demonstrasiýalarda urlup-ýenjilen we öldürilen adamlar üçin adalaty talap etdiler; Täjigistanyň paýtagtynda maýyplar boýunça konferensiýa geçirilýär we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG