Sepleriň elýeterliligi

Hagel Owganystana bardy


ABŞ-nyň goranmak sekretary Çak Hagel

ABŞ-nyň goranmak sekretary Çak Hagel (Chuck Hagel), öňünden duýdurman, Owganystana sapara bardy.

Kabulda žurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Hagel Owganystanyň soňky on ýylyň içinde “uzak ýoly” geçendigini aýtdy. Şeýle-de ol ýylyň aýagyna NATO esgerleri ýurtdan çekilenden soň, ýerli howpsuzlyk güýçleriniň “Talybana” garşy durup biljekdigine ynanýandygyny aýtdy.

Wezipesinden çekilen Hageliň ýokary derejeli owgan resmileri bilen hem duşuşmagyna garaşylýar.

5-nji dekabrda Barak Obama ABŞ-nyň täze goranmak sekratary hökmünde – tehnokrat, Pentagon bilen işleşmekde uly tejribesi bolan – Aşton Karteri (Ashton Carter) belledi.

Bu aralykda ýurduň demirgazyk – Türkmenistan bilen serhetleşýän – Jowüzjan welaýatynda üç polisiýa ofiseri öldürildi. Hüjümiň jogapkärçiligini “Talyban” hereketi öz üstüne aldy.

Soňky döwür “Talyban” söweşijileri Owganystanyň howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjümleri ýaýbaňlatdylar.

XS
SM
MD
LG