Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azeri, türk, gürjü resmileri duşuşýar


Azerbaýjanyň, Gürjüstanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri 10-njy dekabrda Türkiýäniň gündogaryndaky Kars şäherinde duşuşýarlar.

2012-nji ýyldan başlap şeýle formatdaky gepleşikler geçirlip başlany bäri, bu duşuşyk üç goňşy ýurduň geçirýän dördünji üçtaraplaýyn maslahatydyr.

9-njy dekabrda Gürjüstanyň daşary işler ministri Tamar Beruçaswili Ankara baryp, türk kärdeşi Mewlut Çawuşogly bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşdylar.

Azerbaýjan we Türkiýe bilen özara gatnaşyklary ýiti ýaramazlaşan goňşy Ermenistan döwleti gürrüňi gidýän ýurtlaryň toparyna girmeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG