Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kongres harby býujedi tassyklady


2015-nji ýylda ABŞ-nyň harby pudagy ücin 577 milliard dollar goýberiler.

ABŞ-nyň Kongresi ýurduň 2015-nji ýyl üçin harby býujedini tassyklady. Geljek ýyl bu pudaga 577 milliard dollar goýberiler.

Ýurduň Senaty sesleriň 89-11 gatnaşygy bilen taslamany kabul etdi. Mundan bir hepde ozal ýurduň Wekiller öýi hem resminamany ykrar edipdi. Indi oňa prezident Barak Obama gol goýmaly.

Maliýe serişdeleriniň 496 milliard dollary Pentagonyň esasy býujedine, 64 milliard dollary bolsa daşardaky konfliktlere, şol sanda Owganystandaky urşa goýberiler.

XS
SM
MD
LG