Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 16.12.2014 ý.


Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde “Talybanyň” ýaragly wekilleri mekdebe hüjüm edip, ýüzden gowrak adamy öldürdi, olaryň köpüsi çagalar; Gazagystanyň paýtagty Astanada 25 ýyl mundan ozal bolan zorlukly wakalaryň pidalarynyň hatyrasyna matam tutuldy we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG