Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 18.12.2014 ý.


Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde ýaşaýjylar harby mekdepde heläk bolan 140-dan gowrak adamyň hatyrasyna mekdebe gül desselerini goýdular; Gyrgyzystanda döwlete degişli däl guramalar Bişkegiň merkezinde Halkara migrasiýa gününi bellediler we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG