Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pentagon 4 tussagy Kabula iberdi


Pentagon Birleşen Ştatlaryň Guwantanmo Beý harby tussaghanasynda saklanýan dört owgan tussagynyň ýurduna iberilendigini aýdýar.

20-nji dekabrda Şawali Han, Hialy Gul, Abdul Gani we Muhammad Zahir, işleri hemme taraplaýyn derňelenden soň, türmeden goýberilipdir.

Ady aýdylmaýan amerikan resmisiniň sözlerine görä, olar öten agşam harby uçarda Owganystana getirilip, ýerli häkimiýetlere gowşurylypdyr.

XS
SM
MD
LG