Sepleriň elýeterliligi

21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň aradan çykanyna 8 ýyl doldy.

Şondan bäri geçen döwürde Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynda näme üýtgeşiklik boldy?

Halk içinde ozalky prezident Nyýazowyň syýasy mirasy bilen häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatlaryna nähili baha berilýär?

Azatlyk Radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň nobatdaky sanynda, daşary ýurtlarda ýaşaýan synçylar bilen söhbetdeşlik esasynda, şu soraglara jogap agtaryldy.

Söhbetdeşligi diňläp, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG