Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Minskde ukrain gepleşikleri geçirilýär


Ukrainanyň hökümet güýçleri bilen orsparaz separatistleriň arasyndaky konfliktiň soňuna ýetmäge gönükdirilen parahatçylyk gepleşikleri 24-nji dekabrda täzeden maslahat edilýär.

Belarusyň paýtagty Minskde geçirilýän gepleşiklere Ukrainanyň, Russiýanyň, orsparaz separatistleriň hem-de Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň wekilleri gatnaşýarlar.

Bu baradaky ikinji duşuşyk 26-njy dekabrda geçiriler.

Sentýabr aýynda Minskde geçirilen soňky gepleşiklerde ok atyşygy bes etmek barada ylalaşyga gol goýlup, giňişleýin parahatçylyk şertnamalary düzgünleşidirilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG